Claimemissie

Ease2pay heeft de claimemissie van 1.539.999 nieuwe aandelen op 19 december succesvol afgerond

  • Aandeelhouders ontvangen één (1) Claim per Aandeel dat zij houden, de uitoefening van vijf (5) Claims stelt een Bevoegd Persoon in staat om zich in te schrijven op één (1) Aangeboden Aandeel tegen de Uitgifteprijs, waardoor, indien volledige inschrijving plaatsvindt, de Onderneming maximaal EUR 2,3m bruto-opbrengsten zal ophalen
  • De uitgifteprijs is EUR 1,50 per Aangeboden Aandeel. Dit vertegenwoordigt een korting op de theoretische ex-inschrijvingsrechten prijs (TERP) gebaseerd of de sluitingsprijs van 3 december 2018 van EUR 1.88 van 20.4% en een korting van 23.5% op het afgelopen 10-dagen gewogen gemiddelde handelsprijs op Euronext Amsterdam
  • De registratiedatum en -tijd voor toekenning van de Claims is 17:40 Central European Time (CET) op 6 december 2018, direct na sluiting van de handel op Euronext Amsterdam
  • De uitoefeningsperiode voor de Aangeboden Aandelen begint op 7 december en eindigt op 18 december 2018
  • De Claims zullen op 7 december 2018 door middel van clearingsystemen worden bijgeschreven op de accounts van de Aandeelhouders
  • Elke Claim die niet is uitgeoefend door een Bevoegd Persoon zal aangeboden worden in de Rump Aanbieding aan institutionele investeerders in Nederland en in bepaalde landen in de Europese Economische Ruimte, en buiten de Verenigde Staten conform Regulation S in de Securities Act door de Sole Bookrunner
  • De Rump Aanbieding is op 18 december 2018 na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam geplaatst

Zie onderstaand AFM Informatiedocument voor alle beleggersinformatie

Ease2pay AFM Informatiedocument